Příběhy našich sousedů

ZŠJ příspěvky

Žáci IX. třídy ZŠ Jarošova se v letošním školním roce  zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů spadajícího pod aktivity Paměti národa ve spolupráci s organizací Post Bellum.

Snahou této organizace je nejen zaznamenat a zachovat vzpomínky pamětníků významných milníků historie 20. století, ale i probudit v žacích zájem o dějiny naší země. S koordinátorkou Post Bellum  paní Mgr. Barbarou Konderlovou se deváťáci setkali na prvním pracovním semináři. Dozvěděli se, co všechno je čeká jako historické dokumentaristy. Před dalším pracovním seminářem se musí rozhodnout, jakého pamětníka osloví a jakou formou budou jeho životní příběh zpracovávat. Práce bude určitě mnoho, ale všichni jsme se shodli, že bude velmi zajímavá a obohatí školní výuku dějepisu.