Přestupek nebo trestný čin?

Přestupek nebo trestný čin ZŠ Jarošova

Naše ZŠ Jarošova nadále spolupracuje v rámci prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže s obvodním oddělením v Havířově 3, Územního odboru v Karviné, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

V říjnu 2022 prap. Tomáš Jaglař zavítal mezi žáky VIII. třídy. V rámci odborného výkladu za projekce preventivního videa „Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš!“ projektu „PORADCE  policejní rádce pro bezpečný život“ se žáci seznámili s právní přestupkovou odpovědností. V prosinci naopak žáci navštívili pracoviště obvodního oddělení, kde si prohlédli dispečink, výslechovou místnost a cely předběžného zadržení. Pak jsme se vrátili k problematice právní zodpovědnosti, nyní trestného činu. Žáci měli spoustu otázek ke každodenní práci policie a proběhla velmi zajímavá diskuze k trestní problematice mládeže. Naše spolupráce tímto nekončí, v závěru kalendářního roku čeká preventivní program „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ žáky 2. – 4. ročníku v rámci dopravní výchovy.

Mgr. Šárka Zapalačová, výchovná poradkyně