Vánoční jarmark 2022

Vánoční jarmark ZŠ Jarošova

Je to k nevíře, že naše ZŠ Jarošova pořádala již desátý dobročinný vánoční jarmark. Mám pocit, že je to zcela nedávno, kdy mě napadla myšlenka uspořádat na naší škole dobročinnou akci, která by pomohla potřebným. Za deset let jsme pomohli různým organizacím a osobám. Přispěli jsme například na výcvik vodících psů pro nevidomé, dále pak několikrát nákupem potřeb a krmiva pro psí útulky v Orlové a Karviné. Později jsme věnovali výtěžek paní Synkové z Ostravy-Heřmanic, která se stará o desítky opuštěných psů a koček. Její příběh, kdy se z bývalé paní učitelky, dnes důchodkyně, která by si měla užívat zasloužený odpočinek, stala opatrovnice psích a kočičích dušiček, mě zaujal natolik, že jsme výtěžky z několika jarmarků věnovali právě jí. V jednu dobu se starala téměř o stovku psů. Před pár lety jí začal pomáhat Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat a počet nalezených psů se snížil na méně než polovinu, ale zase jí přibylo toulavých kočiček. Nemohu slovy vyjádřit, jak ji obdivuji za její ochotu a obětavost. Po dvou letech odmlky, kdy byla tradice dobročinného jarmarku přerušena Covidem19, jsme jarmark opět rozjeli a letos již potřetí věnujeme výtěžek paní Jaroslavě Kielkovské z Orlové, která se obětavě stará o kočičky bez domova. Doma má kolem 20 nalezených koček, dále krmí a kastruje několik desítek koček v Orlové a Karviné. Občas jezdí i do Havířova a na naší škole pořádá pro děti pravidelně besídku o její záslužné činnosti. Děkuji z celého srdce všem, kteří přišli, nakoupili a přispěli tak na lepší život opuštěných zvířat bez pomoci. Celou částku, kterou jsme získali prodejem, s vybranými žáky naší školy, jsme předali v pátek 16. prosince paní Jarušce, která k nám přišla do školy na malou vánoční besídku. Na závěr bych moc ráda poděkovala všem, kdo mi s přípravou a na samotné akci pomohl, zaslal výrobky a dekorace na prodej, také děkuji všem dětem za pomoc při prodeji. Všichni takto přispěli na dobrou věc a já vám všem mockrát děkuji. Závěrem bych vám ráda popřála krásné a pohodové prožití vánočních svátků.  

Mgr. Věra Kramárová