Den na SOU DAKOL

Den na SOU Dakol ZŠ Jarošova

Místo do školních lavic se žáci IX. třídy ZŠ Jarošova 10. ledna 2023 vydali na Den otevřených dveří na Vyšší odborné škole a Střední škole DAKOL, o.p.s. a Středním odborném učilišti DAKOL, s.r.o., které nabízí své vzdělávací služby na třech pracovištích, a to v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově.

Počasí nám sice nepřálo, ale za to nás čekalo velmi zajímavé dopoledne. Pedagogové společně se studenty střední školy zábavnou formou seznámili žáky s nabídkou oborů pro školní rok 2023/24, zejména učební a studijní obory Ošetřovatel, Rekondiční a sportovní masér, Hotelnictví, některé technické obory a nastínili také možnosti budoucího profesního uplatnění.