Soutěže v jazyce českém

Soutěže v jazyce českém ZŠ Jarošova

V měsíci květnu probíhaly současně na ZŠ Jarošova čtyři soutěže z českého jazyka, které každým rokem pořádám pro naše žáky v rámci slohové a literární výchovy. Soutěžili žáci ze čtyř tříd, každá třída se svým zadáním.   

Žáci 6. ročníku si mohli v rámci českého jazyka zahrát na spisovatele. Jejich úkolem bylo napsat autorskou pohádku. Všichni se moc snažili a pohádky byly vcelku zdařilé. První místo získal Kristián Karvai s pohádkou Jak Honza požádal princeznu o ruku. Druhé místo obsadila Sára Krupová s pohádkou Skřítek Emil a na třetím se umístil Jack Samuel Dunka. 

Druhou soutěží jsem se snažila oslovit žáky sedmých tříd, kde také vyučuji český jazyk a literaturu. Téma soutěže korespondovalo s učivem o slohu. Soutěž navazovala na učivo – výtah z odborného textu. Nejpěkněji se zhostila svého úkolu Escada Bihariová, na druhém místě se umístila Inna Korolová a na třetím Zuzka Poláková, která se také velmi snažila. Úkolem našich žáků z 8. třídy bylo vybrat odbornou encyklopedii v našem školním infocentru, seznámit se s ní, vybrat zajímavý text a posléze celou knihu zhodnotit a představit čtenářům. Celou práci bylo možné doplnit také o ilustraci. Většina soutěžních příspěvků se zdařila a bylo vidět, že žáci si na vypracování úkolu dali záležet.  

První místo v soutěži za 8. ročník si vybojovala Stefanie Rácová, druhé obsadil Tomáš Briestenský a na třetím se pak umístil Daniel Frydryšek. Žáci devátého ročníku se stali na chvíli básníky. Pročetla jsme si pozorně všechny básně a po vyloučení básniček, které nebyly prací samotného autora, jsem rozhodla takto: 

1. Malíková Miriam
2. Šindelář Jiří
3. Balog Ladislav 

Všem dětem děkuji za snahu a účast v jednotlivých soutěžích a výherci si mohou přijít pro malou odměnu.  

Mgr. Věra Kramárová