Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka ZŠ Jarošova

Dne 9. června 2023 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo Olympiády v českém jazyce. Pět statečných žáků z 8. a 9. ročníku se přihlásilo do této soutěže, která měla dvě části. V první části soutěžící řešili šest nelehkých úkolů, které prověřily jak jejich slovní zásobu, logické uvažování, tak znalost přísloví, pořekadel a rčení. V druhé části, tedy slohové se pak žáci zamýšleli nad tématem „Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale …

Nejvíce bodů, 24, získal Tomáš Briestenský, žák 8. ročníku, druhé místo obsadila Helena Kallová z 9. ročníku s 10 body a na třetím místě se umístil Daniel Frydryšek z 8. třídy s celkovým počtem 7 bodů. Všem zúčastněným blahopřejeme k dosaženému výkonu i k odvaze přihlásit se.

Mgr. Věra Kramárová