Školní olympiáda 1. stupně

Školní olympiáda ZŠ Jarošova

Dne 19. 6. 2023 se na naší škole konala sportovní olympiáda, která slouží jako příležitost pro žáky z 1. až 5. třídy prokázat své sportovní dovednosti a soutěžit ve zdravé a přátelské atmosféře.

Žáci se utkali ve třech různých disciplínách: v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50m a skoku do dálky. Po krátké pauze a občerstvení je čekala jejich poslední disciplína – štafetový běh na 200m. Za každou třídu soutěžil jeden nejrychlejší chlapec s nejrychlejší dívkou. Své síly si porovnala 1. a 2. třída, kdy druháci zvítězili, i když to bylo velice těsné vítezství. Ve druhém kole soutěžila 3. až 5. třída. Zde to bylo naprosto jasné vítězství pro čtvrtý ročník, páťáci skončili druzí a i přes velmi dobrý výkon, byli třeťáci na třetím místě.

Na závěr olympiády se konala soutěž mezi třídními učitelkami a asistentkami pedagoga. Tato část přidala do olympiády ještě více zábavy a smíchu. Třídní učitelky a asistentky se rozhodly ukázat svým žákům, že i dospělí mají rádi sport a jsou připraveni se zapojit do soutěže.

Po skončení všech disciplín se žáci na druhý den sešli na slavnostním vyhlášení vítězů. Nejlepší tři závodníci v každé disciplíně byli oceněni diplomy a malými odměnami a stali se hrdiny své třídy. Školní sportovní olympiáda byla nejen o soutěži, ale také o rozvoji fair play, týmové spolupráce a zdravého životního stylu. Žáci se naučili důležité hodnoty sportu, jako je vytrvalost, odhodlání a respekt ke svým soupeřům.

Všem soutěžícím gratulujeme za skvělé výkony a těšíme se na další rok. Učitelky a asistentky prvního stupně.