Bezpečné prázdniny 2023

Projekt Bezpečné prázdniny na ZŠ Jarošova

Na letní prázdniny se těšíme určitě všichni, žáci i učitelé. Prázdninové dny však mohou přinést mimořádné situace, a jak se v nich zachovat k tomuto byl připraven celoškolní projekt Bezpečné prázdniny pro žáky ZŠ Jarošova dne 13. června 2023.

V rámci vzdělávání v oblasti Ochrany člověka při mimořádných událostech proběhl projekt ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem v Havířově pod vedením nadprap. Ing. P. Sklarčíka, Policií České republiky v Havířově-Šumbarku pod vedením prap. T. Jaglaře a se studenty 1. a 2. ročníku oboru Ošetřovatel VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. pod vedením Mgr. Bajerové A., Mgr. Bzdýlové K. a Mgr. Štaffové Janové N.

Simulovaný požár v budově školy a následná evakuace prověřili připravenost pedagogů a pracovníků školy. A nejen to. Šesťáci, kteří zůstali „uvězněni“ ve své třídě správně vyhodnotili situaci, dokázali, že umí chránit nejdříve sami sebe provizorními rouškami a zabezpečení dveří mokrými ručníky, záchrana paní třídní učitelky do příchodu hasičů ukázala, že se mnohé již naučili.

Žáky pak čekala stanoviště První pomoci s modelovými situacemi, ve kterých by se mohli nejen o prázdninách ocitnout. Bezpečné vytáhnutí klíštěte, ošetření odřenin či zastavení krvácení, masáž srdce, umělé dýchání, zotavovací polohu zraněného či zpevnění končetiny při zlomeninách, to všechno si žáci mohli prakticky vyzkoušet společně se studentkami oboru Ošetřovatel, ty starší i formou znalostního testu.

Neméně náročné byly stanoviště Dopravní výchovy. Dopravní značky, pravidla silničního provozu, vybavenost kola, bezpečnostní prvky při jízdě na kole a koloběžce, jízda zručnosti na koloběžce, to všechno prověřovalo znalosti a dovednosti našich žáků. Tady bych se na chvíli zastavila a chtěla vyzdvihnout příkladnou pomoc ukrajinského žáka Illji z VIII. třídy při organizaci jízdy zručnosti, ale i dalších jeho spolužáků, českých i ukrajinských, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích nebo mladším spolužákům v jednotlivých třídách 1. stupně.

Mezi poslední stanoviště patřila ukázka požární techniky, kde hasiči odpovídali mnoha zvídavým otázkám našich dětí, a výtvarná dílna k Integrovanému záchrannému systému. Deváťáci se v tento den v rámci „Bezpečných km na silnici“ seznámili s prací dopravní policie při běžné silniční kontrole a pak ve spolupráci s Policií České republiky prováděli kontrolu vozidel. Společně s policistou vyzývali řidiče k předložení řidičských a technických průkazů, prováděli dechové zkoušky a kontroly technického stavu vozidel.

Tímto projektový den neskončil, žáci v dalších hodinách budou pracovat s pracovními listy k IZS a k poskytování první pomoci. Děkuji všem, kteří se na organizaci a průběhu projektového dne podíleli a zároveň s přáním hezkých prázdnin a letních dovolených.

Mgr. Šárka Zapalačová