Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem

Jazyková soutěž ZŠ Jarošova

Znalost cizího jazyka je jedním ze základních prostředků pro osobní rozvoj. Mluvit s lidmi v cizích zemích v jejich mateřském jazyce vždy přináší benefity jejich otevřenosti a ochoty komunikovat, a tedy poznávat jiné světy, které nám mohou rozšířit obzory. Proto na ZŠ Jarošova věnujeme vysokou pozornost výuce cizích jazyku, konkrétně angličtiny a ruštiny.

Červen je kromě konce školního roku i měsícem, kdy na prvním stupni ověřujeme znalosti žáků v anglickém jazyce nad rámec běžného zkoušení – jazykovou soutěží. Letošního ročníku se zúčastnilo osmnáct dětí ze třetí, čtvrté a páté třídy. Jejich úkolem bylo doplňovat slovní zásobu, zpracovat gramatické cvičení a napsat krátké vypravování, které pak ústně prezentovali.

Výsledky byly vyrovnané, všichni se snažili, mohli jsme tedy s radostí ocenit všechny zúčastněné malou odměnou. Medaile si pak za první místa v jednotlivých kategoriích odnesli – Nela Makulová (5. třída), Bartoloměj Sivák (4. třída) a Sofie Svobodová (3. třída). Všem gratulujeme.

Za organizační tým,

Petr Burkot

Jazyková soutěž ZŠ Jarošova