Vztahy ve třídě a šikana

Vztahy ve třídě a šikana ZŠ Jarošova

Žáci VI. třídy ZŠ Jarošova se dne 20. října 2023 aktivně zapojili do preventivního projektu Zdravá mládež Občanského sdružení ZIP v Havířově na téma Vztahy ve třídě a šikana.

Mezi šesťáky zavítal pan Michal Malina, koordinátor preventivního projektu. Téma kamarádství, přátelství je velmi zaujalo, žáci měli o čem přemýšlet. Prostřednictvím interaktivních her si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci mezi sebou, ale museli si sami přiznat, že se to moc zpočátku nedařilo. Pomáhat si, nečekat až to někdo za mě udělá, tolerovat a respektovat jeden druhého, vzájemně se naslouchat, to je to nejdůležitější, co by si žáci měli ze setkání s Michalem odnést.

Mgr. Zapalačová Šárka, výchovná poradkyně