Vícejazyčnost je bohatství! 2023

Vícejazyčnost je bohatství! ZŠ Jarošova

V letošním školním roce časopis Kamarád spolku ZAEDNO vyhlásil již 11. ročník dětské kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v druhém jazyce a seznámení se s druhými kulturami.

Hlavním tématem soutěže se staly Symboly a tradice národů a naši žáci II. stupně se aktivně do této soutěže zapojili výtvarnými pracemi v česko – ukrajinském jazyce, kdy vytvořili dvojjazyčné pexeso Symboly v Česku – Символіка в Чехії. Žáci se nejen tedy seznamovali a poznávali státní symboly, historii, tradice a kulturu naší země, ale navzájem se jazykově obohatili. Jak soutěž dopadne, není důležité, všichni žáci se velmi snažili, mně se líbí všechny pexesa, protože je vidět snaha, fantazie a spousta práce!

Mgr. Šárka Zapalačová