REVOLUTION TRAIN

Žáci VI. třídy ZŠ Jarošova se 19. března 2019 zúčastnili programu primární protidrogové prevence REVOLUTION TRAIN za finanční podpory odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova. Filmový příběh, natočený podle skutečných událostí, vypovídá o důsledcích závislosti na návykových látkách. Multimediální mobilní vlaková souprava umožnila žákům nejen příběh shlédnout, ale i zamyslet se nad možnostmi a sami se rozhodnout, jakou cestu by zvolili v dané životní situaci oni sami. Žáci odcházeli plni dojmů a prožitků, na které naváží v hodinách občanské výchovy.