Vztahy ve třídě a šikana

Preventivního projektu Zdravá mládež Občanského sdružení ZIP v Havířově na téma Vztahy ve třídě a šikana se dne 30. září 2019 aktivně zúčastnili žáci VI. třídy ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku.

Pan Michal, koordinátor preventivního projektu, s žáky hovořil o kamarádství, přátelství, vztazích mezi žáky ve třídě i vzájemné pomoci a toleranci. Prostřednictvím interaktivních her žáci měli možnost vyzkoušet si vzájemnou spolupráci mezi sebou, odhadnou pocity a nálady toho druhého, poznávat se.