Indiánská stezka odvahy ve školní družině

Celý měsíc září jsme se ve ŠD zaměřili na život indiánů. Vyprávěli jsme si o jejich původu, zvycích, tradicích, malovali totemy a vyráběli čelenky. Ve čtvrtek odpoledne dne 26. září 2019 se děti školní družiny oblékly do indiánských kostýmů, na hlavu si nasadily vyrobené indiánské čelenky a vydaly se na školní hřiště zdolat indiánskou stezku odvahy spojenou s hledáním pokladu.

Na 5 stanovištích plnili úkoly vědomostní, dokazovali zručnost, obratnost, vytrvalost a přesnost. Po splnění úkolů se jednotlivé kmeny jmenovitě představily a řekly indiánský pokřik, který si sami vymyslely. Poté následovalo hledání pokladu v areálu školního hřiště. Na závěr jsme si společně zazpívali písničku Indián a zatančili indiánský tanec za doprovodu bubnu.