Živá knihovna profesí

Živá knihovna profesí ZŠ Jarošova

Žáci VIII. třídy ZŠ Jarošova se 25. 4. 2023 zúčastnili zajímavé aktivity v rámci kariérového poradenství.

Mezi žáky zavítali zástupci Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti, které spolupracuje s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti na rozvoji kariérního poradenství a výchovy v Moravskoslezském kraji. Živá knihovna je určitý typ knihovny, kde jsou namísto knih zapůjčené osoby. Formou rozhovorů a otázek se tak dozvídali o profesním životě knihy – pekařky, herečky, ředitelky neziskové organizace a majitelky dílny, ručně vyráběných vonných svíček. Při čtení knihy-osoby se žáci uvědomovali, že při výběru budoucího povolání rozhoduje mnoho faktorů, nejen vzdělávání, možnosti, zájmy, ale i píle, vytrvalost, překonávání životních překážek a tak i snaha dosáhnout svého profesního cíle.