Autor: Přemysl Čapanda

Sdělení rodičům

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chtěl bych vám představit doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19. ZŠ Jarošova se bude plně řídit tímto doporučeným postupem a to samé doporučujeme i vám. Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 určený pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce…
Číst více

Sdělení rodičům

Povinné nošení roušek od 10. září 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ČR nařizuji od čtvrtku 10. září 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy pro žáky i učitele. Zajistěte prosím pro své děti dvě roušky, které budou mít vždy u sebe v ochranném obalu (pytlík, sáček apod.). Povinnost nosit roušky nebude platit v prostorách třídy a odborných učeben.…
Číst více

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. Zápis do 1. ročníku na ZŠ Jarošova proběhne od pondělí 6. dubna 2020 do pátku 17. dubna 2020. Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-12639/2020-1 k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 vydávám…
Číst více

Sdělení rodičům

UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY OD 11. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, v souvislosti s výskytem koronaviru – COVID 19, bude až do odvolání od středy 11. března 2020 škola uzavřena pro všechny žáky. Zajistěte si prosím dohled nad svými dětmi. Informace o ukončení tohoto rozhodnutí naleznete na webových stránkách školy, stránkách Vlády ČR a na stránkách MŠMT. Určitě o této skutečnosti budou…
Číst více

Sdělení rodičům

Společné setkání rodičů s vedením školy a pedagogy, třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 12. září 2019 v 15:30 hod. se na ZŠ Jarošova uskuteční společné setkání rodičů žáků školy s ředitelem a pedagogy školy pořádané při příležitosti zahájení nového školního roku. Následně proběhnou zahajovací třídní schůzky. Vážení rodiče, zveme vás na společné setkání s ředitelem a pedagogy ZŠ Jarošova. Budeme vás informovat o projektu Obědy…
Číst více

Škola

Pečujeme o vzdělávání

Naše škola získala certifikát společnosti SCIO, který nám tato společnost udělila za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání v roce 2016 – 2019. Jedná se o účinný testovací evaluační nástroj, při kterém se zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků 5. a 9. ročníku z předmětů český jazyk a matematika. Dále se zde stanovují možnosti všeobecných…
Číst více

PF 2019

Vážení rodiče, milí žáci, zaměstnanci a všichni příznivci naší školy, přeji Vám šťastné a láskou zalité Vánoce a zároveň Vám přeji úspěšný a ničím nenapodobitelný rok 2019. Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel ZŠ Jarošova