Autor: David Kučák

Projektové dny Země a Odemykání lesa na 1. stupni

Žáci 1. stupně ZŠ Jarošova se v dubnu 2018 zúčastnili v rámci projektového dne „Den Země“ i projektového dne pod názvem „Odemykání lesa“. V tomto článku si můžete přečíst hodnocení tohoto dne žáky 5. ročníku, kteří se na přípravě podíleli se svým třídním učitelem. Hodnocení „Lesních závodů“ vedoucími vybraných stanovišť Eliška – „U lišky:“ „Byli…
Číst více

Pěvecký kroužek udělal maminkám radost

Ve středu 16. května 2018 v odpoledních hodinách proběhla na ZŠ Jarošova besídka ke Dni matek pro maminky 5. a 7. ročníku, kterou připravili členové pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Marie Febrové. Malé občerstvení pro hosty (čaj, kávu a croissant) připravil pan učitel Ogrocki. Mezi pozvanými hosty byly také maminky členů pěveckého kroužku. V…
Číst více

Kulturní vystoupení žáků v Klubu důchodců

V rámci komunitních aktivit školy vystupují chlapci a děvčata ZŠ Jarošova také v Klubu důchodců na ulici Wolkerova v Havířově – Šumbarku. Letošní návštěva při příležitosti oslav Dne matek zde proběhla v odpoledních hodinách v úterý 15. 5. 2018.  Na realizaci kulturního vystoupení pro seniorky se podílelo 7 žáků 1., 5., 6. a 7. ročníku…
Číst více

Klub seniorů tleskal vystupujícím žákům školy

Stalo se již tradicí, že členové pěveckého kroužku ZŠ Jarošova navštěvují Klub seniorů na ulici Střední v Havířově – Šumbarku, aby spolu se seniorkami oslavili Den matek. Svůj kulturní program k této příležitosti tentokrát uspořádali v pondělí 14. května 2018 v odpoledních hodinách. Na vystoupení jsme se důkladně připravovali. Po příchodu do klubovny nás velmi…
Číst více

Besídka ke Dni matek 2018

Ve středu 9. května 2018 se konala na ZŠ Jarošova besídka ke Dni matek, kterou připravili žáci 1.  až 3. ročníku se svými třídními učitelkami. Žáci představili pod vedením třídních učitelek odpolední program, který byl věnován maminkám k jejich svátku. Pro maminky bylo připraveno pásmo básniček, písniček, taneček a dramatizace pohádky O třech kůzlátkách. I…
Číst více

Projekt obědy do škol ZŠ Jarošova

Projekt Obědy do škol II

Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti dostávaly od září 2018 obědy zdarma, mohou na Úřadu práce v průběhu května a června 2018 sepsat žádost o zapojení do projektu. Projekt bude pokračovat po celý školní rok 2018/2019. Pro zapojení do projektu na ZŠ Jarošova je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné…
Číst více

Výsledky voleb do školské rady při ZŠ Jarošova

V souladu s volebním řádem školské rady se na ZŠ Jarošova uskutečnily dne 12. dubna 2018 již páté volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy a pedagogů. Článek zveřejňuje oznámení ředitele školy o výsledku provedených voleb. Školská rada, která na škole působí od 1. ledna 2006, má celkem 6 členů. Dva z nich…
Číst více

Projekt Zdravá mládež zaujme

Aby preventivní program školy žáky oslovil, musí je zaujmout. Projekt Zdravá mládež, který je na ZŠ Jarošova realizován ve spolupráci s občanským sdružením ZIP v Havířově, to dokáže. Článek dokumentuje aktivity, které byly v aktuálním školním roce realizovány v rámci projektu Zdravá mládež v 6. a 7. třídě. Učitelské noviny (týdeník pro učitele a přátele…
Číst více

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 9. až 10. dubna 2018 na…
Číst více